Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/370

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
353
kalla road.

senna jure, et se Soost saab wähhä happuks, liguta hästi ümber, ja kui se seggaseks saab, siis panno nattoke Muskatplomi senna sisse, ja te sedda 2 ehk 3 munna-rebboga tummiks. Walla sedda angria ülle, ja anna ülles.


470. Angriast sissesolata. (Aal einzusalzen.)

Kui need angriad alles ellawad, siis lasse neid ühhe tündri ehk törre sisse, nenda et neil ruumi on seäl sees joosta. Walla siis lihha- ehk pekki-soolwet nende ülle, ehk kui sedda wahhest ei olle, sis ripputa jämmadat sola nende peäle, kaks peo täit igga leiska angria peäle. Kui need angriad sedda wisi sola ehk sool-wee sisse on pandud, siis panne üks pu-pohhi kiwwiga nende peäle, et need ei peäse alt ärra, waid et need muido seäl all hästi keerlewad, kunni keik nilw peält ärratulleb, ja nemmad ärrasurrewad. Lasse need seäl sees teise päwani seista, ja wotta need siis järrestikko ülles, ning pühhi käega se nilw hästi peält ärra. Küüri neid siis liwaga pörmando peäl puhtaks, lopputa hästi, löhhu köhhust löhki, wotta soled seest wälja, ja pesse neid jälle hästi ärra. Sola neid pärrast ühhe werendeli sisse, höörutud solaga igga korra wahhel, ja panne ühhe pu-pohja kiwwiga senna peäle. Kui se angrias sedda wisi saab harritud, ja pärrast ühhe külma hone ehk keldri sees hoidud, siis ei lähhä ta mitte ni pea hukka.


471. Löhhi-kalla Sanga wisi solata. (Den sogenannten Samga einzusalzen.)

Pesse se löhhi-kalla kaewo weega hästi puhtaks,

ja
Z