Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/385

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
368
Keiksuggused

körwe, waid et kapstad ühhe tassa pruniks sawad; ripputa siis nattoke nisso jahho peäle, ja liguta hästi ümber. Kui pruniks sawad läinud, siis walla nottoke wärske lihha-suppi senna jure, ja lasse sedda wähhä Muskatplomi ja nattokesse Sukroga keeta, ja rapputa sedda riista saggeminne. Kui ei olle happo küll, siis walla nattoke Ädikast jure, ja panne sola ka sisse. Kui kapstad sawad murredaks, siis on roog walmis, ja siis ei pea ühtegi pitka Suppi ollema, waid ta olgo kui üks muu tuwitud roog. Kui Ööstrid on, siis woib neid ka sissepanna, sest need andwad head maggo. Kui sa annad kapstad ülles, siis sünnib üks köwweraks seätud ja rohke ossa woiga ahjus praetud haugi-kalla senna peäle panna. Kes tahhab, woib ka Siiskid, ehk keedetud suitsetud härja keelt, ehk wüllitud haugi-kalla, Wrikadellid, keedetud suitsetud sea-pea, üht wähhäkest kinki, ehk teist pekki tükki senna peäle panna. Seddasinnast roga sünnib ka wärskest walge kapstast tehha. Leika se kapstas seddasamma wisi katki, kui sedda kapsta-Sallati tarwis leigatakse, te sedda nenda sammoti pruniks, kui se pruun happo kapstas pruniks tehhakse, walla siis Ädikast peäle, et se parrajast happuks saab, ja kui se nattoke saab keenud, siis walla lihha-suppi senna jure, ning lasse keeta, kunni se murredaks lähhäb.


493. Happo kapstad rösa korega. (Sauerkohl mit süßer Sahne.)

Panne tükk woid Kastrulli sisse, mis hästi on tinnatud, panne Kapstad, natoke Sukrut ja

Mus-