Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/384

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
367
rahho-aja road.

Kui se nüüd on läbbi keenud, siis panne need tuwitud kapstad senna sisse, ja liguta hästi ümber. Kui ülleskeeb, siis te sedda 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, panna waagna sisse, Wriseri sedda riwitud leiwa, riwitud juusto, ja woiga ärra, nendasammoti kui seddagit mis praego enne Numr. 489. näideti, ja panne sedda ahjo sisse, et se illusat Kolläri saab.


491. Happo-kapstas. (Sauerkohl.)

Keeda üks wäggew lihha-supp leotud solasest lamba ehk härja lihhast, sea seljast ehk külje kontidest, pekkist ehk lihha-Worstist ühtlase nattokesse wärske lihhaga, kui sedda sadawas on. Kui lihha ülleskeeb, siis wotta waht hästi peält ärra, ja kui se nattoke on keenud, siis wotta sedda seest wälja, ja harri puhtaks. Kurna suppi ja walla sedda taggasi paja sisse, kui ülleskeeb, siis panne happo-kapstad lihhaga tükkis senna sisse, ja lasse keeta. Kui se lihha wägga solane peaks ollema, siis on parrem, et sedda issipäinis keedetakse; wotta agga rasw peält ärra, ja panne ni paljo sedda lihha-suppi senna kapsta sekka, kui sa arwad sola pärrast sündiwad. Kui kapstad jo pea on keedetud, siis te neid woi, ning jahhoga tummiks.


492. Prunid happo-kapstad tuwida. (Braunen Sauerkohl zu stuben.)

Wotta happo kapstad, lasse neid rohkest ühhe tunni prunida hea ossa woi ja muu raswaga, mis wärske lihha-suppi peält on woetud, pöra neid saggeminne ümber, et se mis all on ärra ei

körwe,