Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/387

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
370
Keiksuggused

sola mao järrel sisse, ja kui Ööstrid on, siis panne neid ka sisse. Kui need kapstad hästi on keedetud, et need nago tuwitud roog wälja näitwad, siis wotta neid tulle peält mahha, ja lasse külmaks jäda. Wotta sedda aego üks haug, mis 2 ehk 3 naela wagib, löhhu löhki, ja leika sedda ni suureks tükkiks katki, kui kaks poik-sorme, pea agga jätta mahha. Kuppata need kalla tükkid solase wee sees nattoke ülles, ja lasse neid pärrast külmaks jäda, wotta siis se nahk tükkide peält ärra, ja wereta need tükkid ning se nahk ka nisso jahho sees, prae neid pankoki panno sees woiga pruun-koldseks, ja lasse neid külmaks jäda. Kuppata Murklid ülles, harri neid puhtaks, ja lasse neid woi sees nattoke läbbi keeta. Te Wrikadellid kalla-Waarsist, ja leika neid pissikessiks wilokaks ehk träämliks katki, ja prae muist woi sees pruniks. Te siis ühhe rohke ossa taignat, agga nattoke kowwemat, kui se, mis kokide all prugitakse, ja rulli sedda öiete öhhukeseks wälja. Woia üks Kastrull woiga, panne se wäljarullitud taigen senna sisse, panne agga tähhele, et se taigen peab ümberringi äärte ülle hea tük ülle käima; määri sörme paksuti sedda kalla-Waarsi pohja peäle ja ümberringi, hoia agga, et ühtegi wahheaukud ei jä senna wahhel; kasta üks pu-lussikas wee sees märjaks, ja sillita se Waars sellega. Panne nüüd essite üks kord kapstast, siis üks kord neid praetud kalla tükka, praetud ja pradimatta Wrikadellid, kalla nahka ja Murklid, ning jälle üks teine kord kapstast senna sisse; ja nenda pead sa ikka kordamissi pannema, kunni se Kastrull täide saab, panne agga need korrad hästi

ker-