Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/462

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
445
rohho-aja road.

rinud, siis panne neid Turslagi peäle, ja pärrast tulleb neid kordamissi, penikesse solaga wahhel, ühhe kiwwi paia ehk tinnatud katla sisse panna, mis tihheda kanega on, lasse neid siis tassase tullega keeta, siis naad aiawad isse omma Sahwti wälja. Keeda neid, kunni need sitked ep olle, lasse neid siis ühhe kiwwi-riista sees jahtuda, panne neid pärrast terwe Pipra, ja Loorbäri lehtega wahhel, Klaas-kruside ehk ühhe puhta pütti sisse. Panne üks pissike laud peäle, et need sool-wee sisse wajuwad, ja kui need hästi on solatud, siis naad kül ülle aasta seiswad. Kui sedda sool-wet ei peaks kül ollema, siis woib ülles keedetud weest ja solast ennam jure tehha. Panne tähhele: kui need Riiskid prugitakse, siis lopputa neid monne weega ärra. Sampionid woib ka seddasamma wisi sissetehha.


607. Teist Wisi. (dito auf eine andere Art.)

Kui Riiskid on puhtaks harritud, ja essite wee ning Turslagi sisse pandud, et wessi hästi peält ärranorjunud, nenda kui praego enne öppetati, siis panne neid Lüneburri sola, terwe Pipra, ja Loorbäri lehtega kordamissi ühhe puhta pütti ehk werendeli sisse, siis need kül aasta seiswad. Mis sedda wisi sissetehhakse, need hoidwad kül parreminne omma maggo, agga lähtwad mustemaks, kui need, mis keedetakse.


608. Sjampionid sissetehha. (Champpignons einzumachen.)

Jätta need wähhemad Sjampionid, mis ka need

par-