Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/461

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
444
Keiksuggused

wotta wahto holega peält ärra. Walla sedda siis teise päwani ühhe kiwwi riista sisse, ja kui se külmaks sanud, siis lasse sedda puhta ja kuiwa Puddellitte sisse, ja korgi neid hästi kinni. Sedda samma wisi sünnib ka soostra- ja Kirsi-marjust Sawti tehha. Neidsinnatsi marjo ei pea mitte tinnatud riistade sees keetma, sest siis ka-utawad nemmad omma Koläri ärra. Kiwwi-paiad on seks keigeparremad, kui agga neid ei juhtu ollema, siis woib wask- ehk tinnamatta kubbarwask- ehk walge wask-riisto prukida, ja siis saab se Sahwt sedda wisi keedetud: panne se kattel tühjalt tullele, lasse sedda ni pallawaks sada, et kui nattoke wet senna sisse wallatakse, se warsti hakkab keema, siis need marjad ka sedda enneminne wotwad keeta. Seddasamma wisi saab se kattel ka pallawaks tehtud, kui se ärrakurnatud Sahwt senna sisse wallatakse, ja järsko tuld peab alla pantama, et se mitte kaua ei seisa keematta. Pärrast agga peab se ühhe tassa keema, siis ei lö se mitte roostesseks; jääb se keeminne agga mahha, siis se kül pea woib roostesseks weddada.


606. Riiskid sissetehha. (Riizgen einzumachen.)

Kui sa neid puhtaks harrid, siis wotta sedda peälmist nahka ni hästi Riiski kui ka warre peält ja keik muud raisad ärra. Leika need suuremad parrajaks tükkiks katki, ja need wähhemad pooleks; need keigewähhemad jägo terwelt, ja ni pea kui sa jouad puhtaks harrida, siis wiska neid korralt wee sisse. Kui sa keik sedda wisi olled puhtaks har-

rinud