Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/464

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
447
rohho-aja road.

ride peäle, wäna Sahwti hästi seest wälja, ja walla sedda Puddellitte sisse, need Puddellid agga korgi kergeste kinni ja lasse neid akna peäl päwa paistes monneks päwaks seista. Kui keik mis paks on pohja saab wajunud, siis kalla sedda sahwti tassa peält ärra, kurna sedda ühhe penikesse linnase nartso läbbi kuiwa Klaside sisse, ehk kui sa tahhad sedda öite hiilgawaks sada, siis panne hallid Pabberid trehtri sisse, ja lasse sedda Sahwti seäl läbbi Klasi sisse tilkuda. Need Klasid ei pea mitte wägga täis sama, sest et nattoke Poomölli senna peäle peab wallatama, ja saab se tehtud, siis korgi neid öiete kinni. Need klasid peawad kitsa kaelaga ollema, sest sis ei lähhä mitte ni paljo Poomölli raisko, ja kui Sahwti prugitakse, siis woib sedda olli hölpsaminne seält seest wäljasada. Se ölli saab agga sedda wisi peält ärrawoetud: wotta ühhe pilba ehk sulle, leika monned täkked teise otsa sisse, keera Poomwillo senna ümber, pista se pilbas klaasi sisse, wea jälle seest welja, ja kui keik ölli ühhe korraga wälja ei tulle, siis panne uut Poomwillo pilba ümber, ja te jälle nenda kui ööldi, kunni keik ölli peält ärra tulleb. Ni kaua kui se ölli Sahwti peäle jääb, siis woib temma ühhe hea keldri sees, monne aasta seista. Sedda pakso, mis Puddelli pohja wajub, woib ka essite roa tarwis prukida, kui se agga hallitama lähhäb, siis woib sellega plakki ehk Pontakki lappid linnase ride seest ärrawotta. Seks woib ka Sitroni prukida, mis santiks läinud.


610. Lemonid sisse tehha. (Lemonen einzumachen.)

Te külmast weest ni kanget sool-wet, et üks wärs-

ke