Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/465

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
448
Keiksuggused

ke munna seäl sees uiub. Saab se sool sullanud, siis panne wärsked Sitronid ühhe puhta werendeli ehk pütti sisse, ja walla ni paljo sool-wet senna jure, et se ülle käib. Panne siis kaas pütti peäle, ja hoia sedda keldris.


611. Keiksuggusi rohhusid kuiwatada. (Allerley Arten grüne Kräuter zu trocknen.)

Meiran, Timian, Körwlid, Passilika, Salwii, ja Tilli se-utakse, igga suggu issiärranis, kimpo kinni, ja ripputakse ülles kuiwama, ühhe soja hone sees, mis kötakse. Kui need hästi kuiwaks sawad, siis hoöru need worsti rohhud penikesseks, soölu jöhwi soöla läbbi, ja hoia neid Plektosi ehk Klaas-kruside sees, siis ei wotta nemmad mitte pu-maggo. Salwii, Till ja Passilika hoitakse nasammoti kimpude sees, kui neid kuiwatati; agga Petersilli lehhed noppitakse warte küljest ärra, ja kuiwatakse leige ahjo sees kuiwatamisse ramide peäl. Kui need hästi kuiwad on, siis hoöru neid katki, hoia Klaas-kruside sees, ja pruki neid talwe aego roa tarwis.


612. Happo kapstast sissetehha. (Sauerkohl einzumachen.)

Wotta walged pea-kapstad, harri keik rohhillissed lehhed peält ärra, leika siis nenda kui Sallatikski katki, ehk harri neid, ja jätta jurikad mahha. Wotta siis üks puhhas tünder, mis hästi tihhe on, panne essite monningad terwed kapsta lehhed pohja, panne siis need hakkitud kapstad järrestikko senna sisse, ja touka neid pu-nuiaga, et

naad