Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/475

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
458
Keiksuggused rohho-aja road.


627. Soija. (Soya.)

Wotta suuri Sjampionid, mis altpoolt hästi prunid on, panne wee sisse, ja pesse neid wispliga keigest liwast ja mullast kermest puhtaks. Wotta neid siis Turslagiga wee seest wälja; sest agga polle wigga, kui nattoke wet ka saaks tullema. Nüüd peab neid warsi ühhe puhta werendeli ehk Krusi sisse, rohke ossa solaga kordamissi pantama, seäl naad jäwad 24 tundi seisma. Keeda neid pärrast omma ennese Sahwtiga ühhe tinnatud riista sees, kaas peäl, agga keetes, liguta wahhest lussikaga, ja mulju neid, et nende wäggi seest wäljatulleb. Sawad need sedda wisi keenud, siis kalla keik hopis ühhe Salweti ehk jöhwi-kotti sisse, et et sealt seest nago üks Sjelee wäljajookseb, sedda kotti woib ka nattoke muljuda, et se Sahwt hästi seest wäljatulleb. Kui se nüüd sedda wisi nörristes on wäljajooksnud, siis lasse sedda seista, ja kui keik, mis paks on, saab pohja wajunud, siis kalla se klaar Sahwt peält ärra, ja keeda sedda jämmedaste tougatud Inglise würtsi, ja terwe Muskatplomiga. Ühhe Tobi Soija peäle saab üks werendeel Loot Muskasplomi ja üks Loot Inglise würtsi waetud, sellega keedetakse sedda, et se nattoke rammokaks saab, ja siis kurnatakse sedda ühhe kiwwi riista sisse, ja jäetakse öö ülle seisma. Kalla siis se Soija tassa peält ärra, et ühtegi pakso ei sa senna sekka tullema, ja lasse sedda Puddellitte sisse, mis korgi, ja waigoga hästi kinnipannakse, ja pärrast keldri sees hoitakse. Sesinnane Soija on ni hea, kui segi, mis woöralt maalt ostetakse.

Keik-