Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/500

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
483
Puddingid.

gatud nisso webakkide ehk muu kuiwa saiaga ärra, mis agga ühhe poole korteri rösa kore, ja 8 tükki hästi wispeldud munnade sees enne on leotud. Märi siis üht riet külma woiga, panne sedda ühhe süggawa waagna sisse, ja senna peäle panne need kuppatud kapsta lehhed. Agga neid peab ni paljo ollema, et neid kaks korda woib peäle panna, nenda et keik need wahhepaikad, mis essimesse korra jures wahhest lahti jäwad, selle teise korraga woib kinnikatta. Kalla siis need ärraseggatud kapstad senna peäle, ja se-u riet paelaga hästi kinni. Panne sedda keewa wee sisse, mis nattoke on solatud, ja lasse sedda 2 tundi kanega keeta. Kui Puddingit peab üllesantama, siis panne sedda Turslagi sisse, mis ühhe kausi sees piisi peäle peab pantama, et se mitte ei jahtu ärra; ja sedda aego te seddasinnast Soosti: Panne tük woid ühhe Kastrulli sisse, ja lasse sedda ühhe lussika täie nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla nattoke sest weest, mis sees kapsta lehhed keedeti ja 3 ehk 4 lussika täit rööska koort ehk pima senna sekka, ja panne nattoke Sukrut, agga mitte ni paljo, et se tedda maggusaks teeb, ja nattoke riwitud Muskati senna jure; te sedda wiimselt 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, et ta saab seggaseks.


656. Wähhi Pudding. (Krebspudding.)

Wotta 60 wähki, lopputa neid puhtaks, ja leika se peälminne koor seält kohhast ärra, kust se roius ja keik mis ei kolwa, seest woib wäljawotta. Touka siis need wähhid torelt hästi penikesseks,

walla
H h 2