Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/510

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
493
Puddingid.

rood ärra, wotta ka keik lihha ärra, mis punnane on, ja panne sedda jälle külma wee sisse. Te sedda aego üks hea kalla-Waars, kuppata wähki ülles, harri neid puhtaks, ja wotta keik lihha lakkade ja suurte sörrade seest wälja. Kuppata ka Murklid hästi ülles, ja lasse neid pärrast woi sees nattoke läbbi keeta. Woia lussikaga külma woid ühhe jämmeda ride peäle, ja panne sedda riet ühhe süggawa kiwwi-waagna sisse. Panne siis seggamissi senna ja tenna Murklid, wähhi-lakko ja sörge ride peäle, la-uta senna ülle kalla-Waarsi wälja, ja kloppi sedda nattoke paksemalt wälja kui üks 5 koppeki tük. Saab se tehtud, siis lopputa need Rootskärid weel ühhe wee sees ärra, panne neid senna ride sisse, ja la-uta Waarsi ümberringi senna peäle. Se-u siis riet paelaga hästi kinni, panne ühhe keewa wee-paia sisse, ja lasse 3 ehk 4 tundi kanega tassa keeta; keetes pöra sedda monni kord ümber. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne se Pudding ilma lahtiwotmatta Turslagi sees ühhe soja paia peäle, et se wessi sojalt peält ärrajoseb. Wotta pärrast se ride lahti, kalla Puddingit waagna peäle ümber, ja walla nisuggust tummiks tehtud woid ülle, kui Rootskäri tarwis prugitakse. Sellesinnatse Puddingi tarwis pead sa ükspäinis sedda lihha wotma, mis selja roo ümber on, sest se on ennamiste ikka walge ja murre, ja sedda teist lihha woid sa tuwitud Rootskäri ehk Pasteti tarwis prukida.

667.