Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/524

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
507
Kokid.

gusa Mandli peäle. Puhhasta neid sedda wisi: panne Mandlid wee sisse, ja seäa neid tullele, agga se wessi ei pea mitte keema, waid ükspäinis pallawaks sama. Lööb se Mandli nahk lahti, siis wotta neid wee seest wälja, harri nahka peält ärra, ja lopputa neid puhta wee sees. Kuiwata siis Mandlid puhta ridega, ja riwi neid riwiraua peäl, mis agga ei sünni riwida, sedda touka monni tilka weega Möösri sees. Pärrast tulleb ühhe naela Mandli peäle üks nael Sukrut wotta, sedda peab riwima, ja tulle äres hästi kuiwatama. Senna jure tulleb ka 20 munna wotta, ja neist peab se rebbo issipäinis ühhe waagna sisse, ja se walge ka issipäinis teise waagna sisse pannema. Siis peab kummagi waagna sees ühtlase hakkama wispeldama, ja kui se walge körgeks wahtuks nago lummi-Moos on läinud, siis peab sedda rebbodega ärraseggama. Panne siis se Sukkur ka senna jure, ja wispelda sedda ühhe tunni aega ühte puhko ühhe käe järrel; kui kül ennam ehk wähhem aega olleks, kui üks tund, siis ei woi sest ni paljo wigga olla. On se nüüd sedda wisi tehtud, et se jo sünnib ahjo sisse tösta, siis panne need tougatud Mandlid, agga nattoke hawalt senna sisse, ja neid sissepannes, liguta kulbiga tassa ümber. Walla sedda siis Taarti Wormi sisse, mis enne peab pestud woiga hästi woitud ollema. Woia üks Pabber kummagil küljel sellesamma woiga, panne sedda koki peäle, ja kui ahhi parrajaste soe on, siis tösta sedda senna sisse. Siis se ahhi parrajaste on ködud, kui üks Pabberi tük, mis katseks sissewissatakse, paigale jääb seisma, ja nattoke koldseks lööb. Kui nüüd

se