Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/555

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
538
Keiksuggused

da neid klaritud woi sees. Seddasamma wisi woib ka ühhe wärske härja kele walmistada, kui se essite on keedetud, nahk peält ärrawoetud ja penikesseks hakkitud. Se sünnib keigeparreminne sojalt süa.


739. Nero leib teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Hakki praetud wassika nerud raswaga tükkis penikesseks, ja segga neid nattokesse Ingwäri, penikesse sola, 3 munna, ja 2 lussika täie rösa korega ärra. Leika siis Raspli saia poigiti wiloka wisi katki, kasta need wilokad rösa pima ehk rösa kore sisse, ja märi need ärraseggatud nerud saia wilokatte mollematte küljede peäle. Küpseta siis woiga pankoki panno sees, ja anna neid sojalt laua peäle ülles.


740. Panno leib. (Pfannenbrodt.)

Leika Wransk leiba kassinaste sörme paksuseks ja ni pitkaks wilokaks katki, kui sa tahhad, agga wotta se koor ümberringi ärra, ja kasta need wilokad rösa pima sisse, nina panne neid kohhe ühhe kiwwi waagna peäle. Wispelda siis monningad munnad hästi, sullata nattoke woid pankoki panno sees, ja kui se woi ülleskeeb, siis kasta need leotud saia wilud järrestikko munnade sisse, ja lasse neid panno sees nago teisedki Munkid küpseda, ja anna neid sojalt ülles.


741. Wüllitud leiwa Munkid. (Gefüllte Brodt-Munken.)

Harri se koor hea nisso saia peält ärra, ja leika

sedda