Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/554

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
537
Kokid.

no küljest lahti annab. Lasse sedda külmaks jäda, ja sötku 6 munna, üks ikka hawalt, senna sisse. Saab se tehtud, ja se taigen hästi on pekstud, siis tösta lussikaga ni suured Munkid Pabberi peäle, kui sa tahhad, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Et agga need kaua salliwad ahjo sees seista, siis ei pea se ahhi mitte wägga pallaw ollema. Kes sestsinnatsest taignast ühhe koki tahhab tehha, jaggago sedda taignat kahheks ossaks, tehko kummagist ühhe koki, küpsetago neid Pabberi peäl ahjo sees, ja pango siis sissetehtud pola- ehk kirsimarjo, ehk Pomerantsi lihha senna kokide wahhel.


738. Nero leib. (Nierenbrodt.)

Wotta nerud raswaga tükkis ühhest wassika praest, hakki hästi penikesseks, ja segga neid 5 munna, nattokesse sola, Ingwäri, ja ni paljo riwitud nisso saiaga ärra, et se nattoke kinnitust saab. Leika Raspli saia wiloka wisi poigiti katki, ja märi need ärraseggatud nerud, kummagil küljel nattoke paksult nende saia wilokatte peäle. Kui nerud raswased ei olle, siis panne nattoke sullatud woid senna sekka, ja kui sa arwad tarwis ollewad, siis wotta ka praest nattoke lihha senna jure. Kui se Wülling wilude peäle on märitud, siis ripputa penikest riwi-leiba senna peäle, ja küpseta neid mollemilt poolt nattokesse woiga pankoki panno sees. Tahhad sa nendel kassinamat näggo anda, siis wotta 3 munna, ja üht korterit rööska pima, ja wispelda nattoke nisso jahho senna sekka, et se saab kui üks tummi Witmoos, kasta siis need küpsetud wilokad senna sisse, ja kee-

da
L l 5