Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/579

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
562
Keiksuggused

Panne kaas, sütte tullega peäl, Wormi peäle. Saab se Krääm pruniks ja hästi paksuks, siis kalla sedda ühhe waagna peäle kummuli, agga se wagen peab pool wilto seisma, et se wäddel peält ärrajoseb. Saab se hästi külmaks sanud, siis leika sedda ühhe sörme pitkusiks ja 3 wie koppeki paksusiks wilokaks katki. Wispelda siis 2 munna, ja walla poolt korteri rööska pima, ja ni paljo head nisso jahho senna jure, et se saab kui üks parrajas Witmos. Wereta siis need wilokad nisso jahho sisse, ja kasta neid selle Witmosi sisse; agga so sörmed peawad puhtad ollema. Küpseta neid wiimselt wärske keewa klaritud woi sees, et naad mollemil küljel pruunkoldseks lähtwad. Se sissekastminne Witmosi sisse woib ka mahhajäda, kui need wilokad ükspäinis nisso jahho sisse kastetakse, agga siis peab 12 munna ja poolt topi pima Kräme tarwis woetama.


776. Munna kook pekkiga. (Eyerkuchen mit Speck.)

Wotta 10 munna, walge ja rebboga tükkis, ühhe poole tobi rösa pima peäle, ja wispelda üht lussika täit head nisso jahho senna sekka. Leika monningad öhhukessed tükkid raswast pekki, ja prae neid pankoki panno sees, agga mitte ni paljo, et need pruniks jäwad. Saab siis se pekki rasw sullanud, ja se pann hästi pallawaks, siis kalla poole ossa sest taignast senna peäle, panne kaas peäle, ja lasse küpseda tullega all ja peäl. Te selle taignaga, mis ülle jänud, seddasamma wisi. Kui need kokid kahhe panno sees ühtlast küpse-

takse,