Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/578

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
561
Kokid.

kohhad, lasse need leiwad nattoke seista, ja te sedda aego üks taigen pool teist korterist rösa pimast, 6 munnast, ja ni paljo jahhust, et se rönga wisi keritab, kui sa wisplit seest üllestöstad. Kasta need leiwad selle taigna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni need illusat Koläri sawad. Panne neid pärrast halli pehme Pabberi peäle, et naad külmaks jäwad, ja leika neid pitkiti ehk poigeti öhhukessiks wilokaks katki, ja anna neid wiimselt wisi pärrast waagna peäle ülles. Nisso saia assemel, woib ka pitkerkonsi Wransk Sukro leibo prukida.


774. Amurettid. (Amouretten.)

Wotta ühhest härjast poolt naela selja üddi, harri se peälminne nahk hästi peält ärra, kaapi ja lopputa hästi, ja kuppata sedda nattokesse Loorbäri lehte, ja terwe Pipraga, solatud wee sees ülles. Kui agga ülles keeb, siis wotta wahto holega peält ärra. Leika se üddi pool sorme pitkusiks tükkiks katki, panne neid essite linnase ride peäle, ja kasta siis igga tük taigna sisse, mis nattoke paksem peab ollema, kui se, mis ouna Munkide tarwis tehhakse, ja küpseta neid klaritud woi sees.


775. Krääm Writt. (Creme Fritte.)

Wispelda essite 6 munna hästi, ja panne poolt topi rööska pima, üht Tee-lussika täit Oransi wet, ja üht peo täit riwitud Sukrut senna jure. Segga keik hästi ärra, ja kalla sedda ühhe woitud pläkk Wormi ehk tinna waagna sisse, mis siis ühhe keewa wee paja peäle peab töstetama.

Pan-
N n