Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/616

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
599
pima road.

ümberkallad, se siis näitab wälja nago üks Pudding. Leika siis nendasuggust munna-walge Pupperti, mis praego warsi peab öppetud sama, penikesseks träämliks katki, ja panne neid ruti wisi senna pudro peäle. Agga lumme Mosi ehk wäljakrusitud Sitroni wilokaid peab alt temma ümber pantama, ja siis süakse sedda, rösa korega, mis Sukroga maggusaks tehhakse, ja kausi sees laua peäle antakse. Seddasinnast pudro sünnib ka wäddelamaks keeta, agga siis peab sedda warsi waagna peäle töstetama, ni pea kui se kangem pallawus seest ärra on, ja saab se külmaks, siis woib sedda melepärrast wäljaehhitada.


838. Munna walge Puppert wäljaehhitamisseks. (Eyerweis-Bubbert zur Garnirung.)

Wispelda 4 munna walget, poolt topi rööska pima, nattoke Orransi wet ja Sukrut mao järrel ühte. Kalla sedda siis ühhe suure ehk kahhe wähhekesse tinna waagna sisse, mis klaritud woiga essite on hästi woitud, ja lasse neid Wüürpanno peäl seista, kunni se Puppert nattoke kangeks weab. Wotta siis need waagnad tulle peält mahha, ja leika sedda Pupperti träämliks ehk lehteks katki, ehk missugguse Muntsri järrel sa tahhad, ja siis sa woid keiksuggust punnast, ehk pruni pima-roga sellega wäljaehhitada. Seddasamma wisi woib ka koldset Pupperti tehha, agga siis peab 6 munna rebbo ühhe poole korteri pima peäle woetama.

839.
P p 4