Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/683

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
666
Ölle

wisi, et ta teisega, mis törre pöhjas on, kohhastikko käib. Kummagi poole alla tehhakse kaks pöna, mis tikkudega kinnitakse, ja alla törre pohja wasto pöörtakse. Kui needsinnatsed pohja pooled törre sisse, ölle prulimisse tarwis seäatakse, siis peab neid tikkude ehk naeltega keskelt ja ümberringi tubliste kinnitama, et naad paigal jäwad, kui wet törre sisse wallatakse.


933. Öllut kahhekordse pohjaga prulida. (Bier mit einem doppelten Boden zu brauen.)

Se lähhäb tarwis, et linnaksed tük aega enne kui prulitakse, sawad jahwatud. Kui sa agga hakkad prulima, siis panne essite ühhe ölle siddeme törre pohja nagga auko ümber, ja pärrast 3 ölle siddet igga külje wasto. Nende siddemette peäle panne sedda lahti pohja, nenda et need kaks poolt tihti kous ja ühhe tassa seiswad, nago olleks se pohhi ühhest tükkist, ja kinnita sedda tikkudega ni hästi keskelt kui ka äärte ümber öiete kinni, et ta paigal seisab. Senna peäle panne jälle üht ölle siddet nagga ümber, ja kinnita ka sedda tikkudega hästi kinni, agga sedda nagga kera tuggewaste kinni. Walla siis keewat wet törre sisse, et ta öieti sojaks saab. Lasse sedda wet wälja, ja walla jälle ni paljo keewat wet sisse, et se rohkeste üks poik kämmel ülle peälmisse pohja käib. Kalla siis 4 wakka linnassid sisse, liguta neid tubriga hästi ümber, et naad läbbi ja läbbi märjaks lähtwad. Saab se wee kattel ueste ül-

leskee-