Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/682

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
665
ja winad.

senna sekka, ja touka sedda ueste, kunni ta jääb nago üks hea sitke taigen. Panne wahhatud Pabberit pohja ja ümberringi ühhe pu karbi sisse, wajuta sedda taignat hästi kowwaste senna sisse, panne ka wahhatud Pabberit peäle, ja te kaant kinni, ning hoia sedda külma hone sees. Kui sest tahhetakse prukida, siis segga sedda ni paljo weega ärra, kui sa isse tahhad. Nahhad sünnib sedda wisi seemnette peält keige parreminne ajada: Keeda jöe wet ülles, tösta tulle peält mahha, ja kui se kangem pallawus seest on ärrajahtunud, siis panne seemned senna sisse, ja lasse neid wee sees seista, kunni nahhad hakkawad lahti andma, panne neid siis soöla sisse, ja lasse neid jahtuda, siis woib kergeste nahhad peält ärrawotta. Seddasinnast teggo woib kül monneks ajaks hoida.Mis prulimisse jures tulleb tähhele panna.


932. Kahhekordne pohhi, mis prulimisse jures prugitakse. (Ein doppelter Boden zum Bier brauen.)

Se kahhekordne pohhi peab ni paljo wähhem ollema kui törre pohhi, et ta törre sisse mahhub. Sedda peab kahhest tükkist tehtama, et ta keskelt lahti käib, ja kummagi poole sisse peab wiglaga ni suured aukud tihti lastama, kui suured herned, ja keskelt tehhakse nagga auko sedda

wisi,
T t 5