Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/686

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
669
pruliminne.

ja jääb kurna peäl jubba happuks. Pärrast lasse ikka kurna peält ärrajoosta, ja tösta jälle külma wet senna peäle, kunni sa arwad linnaste sees rammo ollewad, ja panne need ärrakurnatud hummalad igga katla sisse, mis sa ülleskeedad. Saab nüüd igga kattel hummalattega 2 tundi keenud, ja külma wet ikka jure töstetud, nenda kui jo ööldud on, siis lasse sedda seista ja ärrajahtuda. Agga sedda aego pead sa wahhest törre sees ligutama. Panne agga tähhele, et kui sa kangemat öllut tahhad wotta, siis ei pea sa mitte need essimessed 2 katla täit wirret sellega ärraseggama, mis pärrast saab keedetud, waid panne igga suggu issiärranis kärima. Kui sa pärrast kät ölle sisse pistad, nattoke ümberligutad, ning sedda jälle seest wäljatommad, ja kui siis nago üks külm röngas käe warre ümber lööb, siis on parras aeg pärmi sisse panna. Saad sa pärmi sissepannud, siis tösta ja liguta sedda öllut nattoke, et se pärmiga öiete saab ärraseggatud, ja katta sedda ühhe linnase ridega kinni. Kui agga külmad ilmad on, siis katta sedda ühhe hea jämmeda wiltse ridega kinni, wotta agga jälle peält ärra, kui sa nääd sedda öllut ülleültse walgeks löwad. Lasse pärrast kärida, kunni sa nääd, et se pärm hakkab ennast mahha löma, ja kui nago üks penike röngas, törre ümber, pärmi sees on nähha. Wotta pärrast sedda pärmi peält ärra, ja lasse sedda öllut warmalt watide sisse, neid peab agga ga ni paljo wajak jätma, et tal rumi on kärida. Olled sa kangemat öllut issipäinis wotnut, siis segga nödramat öllut, kui ta liig nödder olleks,

selle-