Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/689

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
672
Ädikas.

weega essite pandud paisuma, ja hästi pestud on; sest muido sawad need pahha maggo. Ja kui pärrast kaddaka wessi nende sees olnud, siis peab sedda kaddaka wee maggo külma weega wäljatambama. Kui agga se riist jo pahha maggo on sanud, siis te sedda essite külma weega puhtaks, panne siis soja wina raaki temma sisse, ja lasse tedda sellega ilma pruntita seista, kunni se külmaks jääb, ja wiimselt harri sedda külma wee ja kaddaka weega puhtaks.


935. Ölle Ädikas. (Biereßig.)

Linnaksed peawad Jürri kuus tehtama, ja tuules kuiwatadama, agga Mädda kuus peab prulitama. Kui sa agga prulid, siis segga 4 wakka linnaksid 3 wadi ossa weega ärra, seddasamma wisi, kui öllut tehhakse, ja lasse sedda kaks korda kurna läbbi käia, agga keeda sedda wirret igga korra wahhel ülles. Wotta 2 wadi ossa kangemat wirret Ädika tarwis, ja keeda sedda, kunni ta lähhäb kokko, ja lasse essite törre sees nattoke jahtuda, ning kalla sedda pärrast ühhe wadi sisse, kus Wransk wina enne sees on olnud. Lö agga essite se teine pohhi uurdest wälja, ja seäa sedda wati teise pohjaga kahhe jämmeda pu peäle seisma, ühhes nisugguses kohtas, kus tuul läbbi käib. Saab se wirre parrajaste ärrajahtunud, siis panne üht topi head pärmi senna sisse, segga hästi ärra, ja katta sedda siis kinni. Kui se hakkab kärima, siis ripputa 5 kanno jahwatud linnaksid senna peäle, katta essite linnase ride ja pu pohjaga kinni, ja panne pärrast tekkid ehk muud

rided