Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/688

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
671
pruliminne.
len rein gemacht und vor übeln Geschmack verwahret werden.)

Ni pea kui sa kallatust wadi seest olled lasnud, siis te sedda kebbaga hästi kinni, ja lasse sedda wisi seista, kunni jälle ueste prulitakse. Kui agga wadid ülle sui ei prugita, sis lopputa pärmi nende seest wälja, te külma weega hästi puhtaks, ja lasse neid kummuli seista, et keik wessi hästi seest wälja jookseb. Kuiwata siis kuiwa nartsudega seest ärra, ja lasse neid nisugguses kohtas seista, kus tuul nende peäle käib, agga päwa paistes ei pea naad mitte seisma. Kui naad sedda wisi kuiwaks ja arwaks on jänud, siis panne ühhe kuse oksa igga wadi sisse, panne prunti peäle, te kebbaga hästi kinni, ja wi neid keldri. Kui neid süggise jälle prugitakse siis wötta prunti peält ärra, ja kuse oksad seest wälja, ja kui tarwis lähhäb, siis panne ued witsad peäle, ja wülli wet sisse, et need jälle paisuwad, ning lopputa neid puhtaks. Panne siis nattoke kaddaka wet igga wadi sisse, ja lasse neid sellega ilma pruntita seista, kunni se kaddaka wessi külmaks jääb. Lopputa neid pärrast wägga hästi, wülli neid külma weega täis, ja lasse neid üks ehk kaks päwa seista. Agga weel parrem on, kui sa wahhel üks kord uut wet sisse panned. Kui sa sedda wet seest ärrakallad, siis nühhi neid tore kuse oksadega, lopputa pärrast, ja wiimselt, enne kui öllut saab sisse wüllitud, siis kuiwata neid puhta nartsudega seest ja waljaspoolt ärra. Panne keige pu riistade jures tähhele, et sa ei ellades soja kaddaka wet, nende sisse ei panne, enne kui naad külma

weega