Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/704

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
687
leiwad.

ahjo, agga lasse neid mitte seäl sees kaueminne seista, kuid et naad pehmeks löwad, ja wotta siis warmalt ahjust wälja, ja panne neid ühhe tündri sisse, ning pu-pohja kiwwiga peäle, et naad öiete kokko wajuwad. Sawad naad pärrast külmaks, siis wotta kiwwi wautust peält ärra. Kui neid leibo sedda wisi tehhakse, siis naad kül ülle aasta seiswad. Sedda wisi woib knäkkebrö tehha, ni hästi nisso kui ka pilitud rukki jahhust, ehk kes tahhab, woib mollemid teine teisega ärraseggada, ja rösa pimaga sedda taignat sisseseada.


967. Maggus happo leib. (Süßsauerbrodt.)

Wotta ühhe ankro, kus sees Rein ehk Wransk wiin enne olnud, lö se teine pohhi uurdest wälja, ja te kaant senna peäle, mis hea tihhe on, kesk kane sisse agga lasse ühhe auko. Te ka ühhe pu nuia, mis teisest otsast penem on, ja se auk kane sees peab ni suur ollema, et se penem nuia ots seält läbbi käib. Keeda siis ni paljo wet, kui tarwis lähhäb, et 2 poik sörme ossa paja sees ärrakahhaneb, kurna sedda wet ankro sisse, ja sötku selle pu nuiaga ni paljo pilitud rukki jahho senna sisse, kui ial mahhub. Panne kaant peäle, ja sötku sedda taignat nuiaga, kunni ta maggusaks lähhäb. Siin kallal agga peab kaks innimest ollema, et, kui teine ärrawässüb, teine jälle hakkab peksma, sest sedda peab öiete waljuste kloppitama ja pekstama. Lasse sedda siis 48 tundi pisi peäl seista ja ülleskäia. Kui agga se taigen jo teisel päwal maggus-happo olleks, siis kalla ühhe künna sisse, ja sötku tedda nattokesse köömli, pärmi ja ni palju jahhoga ärra, et ta par-

rajaste