Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/703

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
686
Keiksuggused

sisse, ning sötku sedda jahho ja nattokesse köömliga wägga hästi ärra. Panne 4 ehk 5 lussika täis head pärmi, (ehk ennam ja wähhem, sedda möda kui se leiwa teggo suur on) senna sekka, sötku hästi, ja te siis sedda taignat peält silledaks, ripputa jahhud peäle, ja katta sedda essite ühhe linnase ride, ning pärrast ühhe pea padjaga kinni, et ta soe jääb, ja öiete hakkab ülleskäima. Sötku pärrast sedda taignat jälle künna sees soja jahhudega, ja katta tedda nenda sammoti kinni. Kui sa nääd, et taigen öiete käib, siis kütta ahjo, ja saab se taigen öite ülleskäinud, siis panne tedda laua peäle, ja te laio, ümmargusi, agga öiete öhhukessi leibo, ja krusi neid mollemilt poolt ühhe puhta kammiga ruti wisi ärra. Te sörmkübbaraga ühhe auko igga leiwa sisse äre wasto, ja lasse neid siis seista ning ülleskäia. Panne agga tehhele, kui sa leiwad laua peäl üllesloöd, et sa siis wägga pissut jahho pead prukima, et se taigen kaunis tümma jääb. Sawad keik leiwad tehtud, ja öiete ülleskäinud, ning ahhi on parrajaste soe, siis pista ühhe kahwli ehk sukka warraga kummagil küljel arwad augud leiwade sisse, ja panne neid ahjo. Kui leiwad küpsed on, siis wotta ahjo seest wälja, pühhi jahhud igga leiwa peält ühhe tiwaga ärra, ja wotta korteri pitkussed paelad, se-u pissikessed pu pilbad kummagi otsa kinni, tomma need paelad nende aukude läbbi, mis leiwa äärte sisse sörmkübbaraga tehti, ja sedda wisi seäa need leiwad kaks ja kaks igga paela peäle, ning ripputa neid örte peäle, ühhe soja hone sees kuiwama. Kui leiwad murredaks lähtwad, siis wotta örte peält mahha, ja panne neid ühhe soja

ahjo,