Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/707

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
690
Keiksuggused

kui happust ehk petti pima taignast. Ja kui naad ahjo sees küpsetud ning löhki leigatud on, siis tomma noaga ruti wisi serwid nende sisse. Kui ahhi ärrajahtunud on, siis panne neid jälle senna sisse, et naad kuiwaks ja öiete murredaks lähtwad. Hädda pärrast woib ka leiwa wilokad webakkide assemel prukida, kui neid ruti wisi sisseserwitakse, ja kuiwatamise laute peäl ahjus kuiwatakse.


971. Kausi leiwad. (Schaalbrodt.)

Ühhe kanno rösa pima sisse, mis hästi leigeks tehhakse, panne nattoke penikesseks tougatud Kardemomid ja poolt naela woid, ning lasse sedda sullada. Wotta 6 munna ja 9 ehk 10 naela häid nisso jahhud, mis agga tulle ees sojaks tehtud on, ja sötku neid pima sisse. Saab se taigen ni paljo sötkutud, et ta kättest lahti annab, siis panne 2 lussika täit head pärmi sisse, ja segga sedda taignaga hästi ärra, ja lasse sedda ülleskäia. Kui sa pärrast need leiwad tahhad ülleslüa, siis sötku taignat ueste, ja siis peab sul pu kausid ollema, mis sojad ja seest hästi jahhused on. Lasse ni suurt taigna tükki igga kaussi sisse, et naad pool täis sawad, ja seäa neid ühhe soja kohta ülleskäima. Kui ahhi ni soe on, et üks Pabberi tük, mis katseks siisse wissatakse, pruun koldseks saab, siis ripputa jahho leiwa labbida peäle, kalla need leiwad kauside seest kummuli labbida peäle, ja tösta neid kohhe ahjo. Kui keik leiwad sees on, siis te ahjo su kinni, ja kui naad tunni aega ahjo sees olnud, siis on jo kül. Kes sedda taignat kauside sisse ei tahha kallata, pango sedda Pabberi tükkide peäle,

mis