Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/91

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
74
Keiksuggused

walla ennam Puljong senna jure, et se Soost saab parrajaste pitkaks.


90. Wärsket härja keelt walmistada. (Eine frische Ochsenzunge zurechtzumachen.)

Keeda se keel solatse wee sees, et se jääb hästi pehmeks, te üks pruun Soost senna jure, nenda kui Ragu wassika-peast tehhakse. Kui se keel saab üllesantud, siis wotta se nahk peält ärra, ja leika keik kele-pärra ka ärra. Löhhu sedda pitkuti löhki, kruusi tedda ärra, ja panne waagna peäle, ning walla Soosti ülle. Se keel woib ka teist wisi sada walmistud. Kui se saab solatse wee sees öiete pehmeks keedetud, siis löhhu sedda otse pitkuti ilma kruusimatta löhki, ja kerwi tedda ristamissi sisse, ning te sedda mollemilt polelt woiga pruniks pankoki panno sees. Senna jure woib Korintidega Tikkelbäri marja Soosti tehha. Walla se Soost waagna peäle, ja panne se keel senna peäle. Sedda kibbowitsa marja Soosti, mis Sago Puddingi jures on ülleskirjotud, woib ka siin peäl korintidega prukida.


91. Wüllitud härja keel. (Gefüllte Ochsenzunge.)

Keeda üks hea raswane härja keel solatse wee sees öiete pehmeks, harri sedda illusaste puhtaks, löhhu pitkuti löhki, ja leika keik lihha seest wälja, hoia agga, et ühtegi auko keele-nahha sisse ei tulle. Hakki se wäljawoetud lihha ühhe suure Lemoniga, mis seest keik seemned on wäljawoetud,

hästi