Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/176

Allikas: Vikitekstid
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 176 –


krooni pähä pani. Ja tõesti, rahwa käekäik wõib seda paremaks saada, mida rohkem õigele alusele rajatud ühistegewus maad leiab.

Majanduslisel alal sammub Eesti, penikoorma saapad jalas, nagu wastne merest tõusnud mees pikemaks ja kehakamaks sirgudes, waimlisel alal astub ta palju jalu edasi, stoilisel resignatsionil elu saatuse kätte usaldades; selja taga kasuweksli omanik taotawate kätega. Osa Lätit tantsib taotatud kuldwasika ümber, teine osa püüab taewast maa pääle maha tuua, sääl juures ise Tantaluse osa esitades. Sakslus imeb muistseid magusaid mälestusi endistel loorberidel hingates ja ajaloolistest õigustest hoolimata olewikku hukka mõistes. Ajaratas aga weereb edasi Läänemere maade rahwaid teel tõugates.