Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/249

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 248 —

mõistad? Kui nad weel tulewad, siis ajad nad wälja. Kubjas teab, kust tee minu kontorisse läheb, ja see teomees teab, kus ta saun on,“

„Pearn on minu hea sõber — ta tuli mind woatama,“ wastas Miina.

„Niisukest sõprust põle aga waja!“ kärgatas opmann wälkuwal silmal. „Hoia minu köök neist edespidi puhas!“

Keeras kanna pealt ringi ja läks tuppa tagasi. Seda suurem oli aga Miina imestus opmanni lahke, pehme näo üle, kui ta temale weerand tundi hiljem õhtusööki läks wiima.

„Põle sul waja kurwastada, Miina, et kuri olin,“ ütles ta pika warrega piipu nurka pannes. „Õpetust on noorel inimesel waja. Wõid isegi arwata, et ma niisukesi riiukukkesi köögis ei wõi sallida. Pane seda tähele ja ära lase neid enam sisse. Pritsu sa ju isegi ei salli ja sellest saunamehest sulle ka wõtjat ei saa. Mis kasu sul siis neist on? Ole wiks tüdruk, Miina, ja sul peab minu juures kuldne elu olema!“13.

Uus seadus wäljas!

Kui uus „Eestimaa Talurahwa Seadus“ 1857. aasta jooksul Saksa ja Eesti keelde ümber oli pandud[1], ilmus „Eestimaa Kubermangu Ajalehes“ 21. apr. 1858 Wene keeles ametlik kuulutus, et seadus sellesama aasta Jüri-päewast, 23. aprillist, peale makswusesse astub. Talu-

  1. Saksa keelde tõlkis raamatu krahw P. Igelstrom, Eesti keelde sekretär F. Russow.