Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/5

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 4 —

siiski midagi muud: ma tahan oma jutustuses tähendatud ajajärgust, teoorjuse-aja lõpust Tallinnamaal, enese nõrka jõudu mööda üleüldist pilti joonistada. Seepärast pole minu jutustuse sündmuse-paikadeks mitte ainult Mahtra ja need kohad, mis Mahtra rahutuste läbi ajalooliselt tuttawaks on saanud, waid ma asendan teatawa osa oma jutustuse sündmustikust wabalt walitud paikadesse, kuna ma jälle mõnda kohta tarwilistel põhjustel mitte nime-kaudu ei kutsu.

Minu jutustuse tegelased jagunewad kolme liiki: 1) need, keda ma nende õige nimega selles tegewusosas ette toon, mida nad Mahtra kurbmängus tõeste on mänginud, 2) need, kelle nimesid ma muudan wõi keda ma sündmustikuga wabalt ühendusesse wiin, ja 3) need, keda mul waja oli kujutatawa pildi elustamiseks ja täiendamiseks luulelt laenata; kuid ka wiimaste soetamiseks olen ma wõimalikult elawaid eeskujusid püüdnud tarwitada.

Niihästi mõnede tegelaste, kui ka paikade nimede muutmist wõi iseloomist oli iseäranis sellepärast tarwis, et paljud kirjeldatawatest inimestest neis paikades weel kas ise elawad, wõi elawad seal nende järeltulejad. Jutustuses wõib aga ühte ja teist kas heal wõi halwal mõttel ette tulla, mis neile wahest mitte meelt mööda ei