Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/586

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 585 —

Tallinnasse sisse. On just pühapäew ja rahwast uulitsatel palju liikumas. Jookstakse ka siin murruna kokku „Mahtra sõjamehi“ wahtima. Alles Wiru wärawas, kust kaudu linna sisse mindakse, waikib muusik ja trummipõrin. Wangid wiidakse üles Toompea turule. Seal wõtab kuberner ise neid wastu, silmitseb uudishimulikult mässu peameest, paneb talle paar küsimist ette ja laseb mehed siis wangikotta wiia ning üksikutesse kongidesse panna. — —

Kõigi muude kinnitabatud süüdlaste esialgne ülekuulamine ei olnud aga mitte Atlas wõi Kuimetsas, ega wiidud neid ka seda maanteed mööda, Kose kihelkonna kaudu, Tallinna, waid kaugelt suurem osa kinniwõetud kahtlasi inimesi koguti Juuru kihelkonna läänepoolsesse serwa, Purilasse, kokku. See mõis, Mahtra herra von Helffreichi isa omandus, oli kinnipüüdmist juhatawate ametnikkude ja sõjawäe peakorteriks ning wangide kogumisepaigaks walitud. Paar nädalat järgemisi, sedamööda, kuda rahwast redupaikadest kätte saadi, weeti siia soldatite wahel wangisid suuremate ja wähemate salkadena wahi alla. Siin püüti süüdlasi süütate hulgast wälja leida, löödi kohtu alla antawad raudu ja saadeti wiimaks kõik üheskoos Tallinna.

Mitte ainult Mahtra rahwas polnud pärast sõda kihinal-kahinal pakku pannud, waid seda sündis igas wallas, millest elanikkusid mässust osa oli wõtnud. Igalpool walitses arwamine, et külad tühjaks rööwitakse ja maha põletatakse. Kuna aga üks osa Mahtra rahwast seda teiste waldade meeste poolt kartis, räägiti muudes kogukondades, et mõisnikud sõjawäele