Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/638

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 637 —

oodata, ainult seitsekümmend hoopi kahel[1] ning ainult wiiskümmend hoopi wiiel[2]. Kolm Mahtra meest, Matsi Priidik Kastan, Adra Hindrek Ader ja Peerupuu Jaan Ustel (Uster) jäeti peale ülekuulamise-aja weel kuueks kuuks wangi, kolm teist, Aadu Peber (Pewer) Atlast, Jüri Uit (Uitküll) Mahtrast ja Tiits Rodemann Hõredalt lasti lahti, aga seati kohtu ülewaatuse alla. Üksteistkümmend meest[3] peasesiwad selle wangistusega, mis nad kohtu-uurimise all olles ära istunud, ning seitse meest — Tõnu Paabelson Mahtrast, Jüri Sille, Mart Toll (Tõll) ja Jaan Pestel (Penter) Kaiust, talitaja Jüri Näpp (Lepp) ja tema abimees Madis Weimer, seesama, kes Tertsiusega Kärus käis, Atlast ning Maidla talitaja Ants Piip (Piiper) — oliwad täieste süütaks mõistetud. Ihunuhtlusest wabastati seda puhku mõned mehed, kes sõjas raskeid haawu saanud, nagu Jaak Kastan, Aadu Trost, teine Daniel Schmiedeberg, Priidik Ott ja Ants Kullerkupp; arstid arwasiwad nimelt, et nad rasket ihulist karistust wälja ei kannata. Nad pidiwad ihunuhtlust hiljemine, siis, kui nad oma haawadest kosunud, kätte saama.

Kui kohtu-otsused nuhtlusealustele ette loetud, pandi neile tähed rinda, mille peal hoopide arw ülewal seisis.

  1. Jaan Paulus Kaiust, Mart Gutmann Juurust.
  2. Mahtrast: Jaan Liiwa ja Ants Kullerkupp; Harmist: Mart Müülmann ja Kaarel Ahma (Aama); Purilast: talitaja Tõnis Laur.
  3. Kaiust: Prits Wader, Jüri Kütsin, Mats Ilistom, Jaan Wundermann, Jaan Piil, Mats Piil, Juhan Nurk, Mihkel Klammer (Klemmer), Mats Trost, Tõnu Amberg (Asberg); Mahtrast: Otto Leesmann.