Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/663

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 662 —


X., 17. detsembril 1858.

Armas preili Marchand!

Wabandage, et ma Teie wiimase kirja peale nii hilja wastan. Ma wõtsin Teie nõuu kuulda ja hakkasin tööd ja head tegema. See wiitis aja käest ära. Oma majapidamist olen täieste ümber hakanud muutma ja wõin uhkusega senise raske, aga kordaläinud töö peale tagasi waadata. Ma arwan, et minust aegamööda tubli mõisnik saab. Nii palju minu tööst.

Head wõisin nii palju teha, et Päärna ja Miina abielusse ning kindla elujärje peale aitasin. Poiss leidis ühest naabriwallast wäikese talu, mida ta kohe wõis rentida. Minul ei olnud talle sedapuhku kohta anda. Ma maksin temale ja tema mõrsjale nii palju waluraha saadud karistuse eest, et nad omale talupidamiseks tarwilised loomad ja tööriistad wõisiwad muretseda. Paari kuu eest heitsiwad nad abielusse ja elawad õnnelikult oma wäikeses pesas. Ka Miina endine auustaja, kubjas Prits, keda Teie tunnete, on ennast trööstinud ning uue kallikese leidnud, kelle ta jõuluks altari ette wiib. Natukene waremine oliwad Maie ja Jüri pulmad.


Teid terwitab
Herbert Heidegg.


Genfis, 3. jaanuaril 1859.

Auulik paruni herra!

Teie wiimased sõnumid rõemustasiwad mind. Ma tänan Teid. Kui see Teile tüli ei tee, siis laske noorpaarile lahkeste minu poolt ter-