Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/664

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 663 —

wiseid öelda. Seda wõiks wana hea Tohwer teha, kui ta Teie teenistuses on. Kui Teil wähegi aega jätkub, siis teatage mulle kord paari reaga, mis neist talupoegadest sai, kes Mahtra rahutustest osa wõtsiwad. Ka muud uudised Teie ümbrusest huwitaksiwad mind. Minu adress on endine. Ma jään seda puhku weel wanemate juurde.


Auupaklikult
Juliette Marchand.


X., 20. weebr. 1859.

Auulik preili!

Teie wiimase kirja peale wastuseks, et Mahtra mässajad teenitud palga kätte on saanud. Kümne päewa eest oli kuritööde paigal riisujate ja põletajate nuhtlemine. Peamehed saiwad kadalipul tuhat hoopi ja saadeti Siberisse sunnitööle; teistel oliwad wähemad karistused: witsahoobid ja wangistus. Ma arwan, et see õpetus mõjuta ei jää.

Tohwer on minu teenistuses ja lubas Teie terwitused noorpaaridele kätte toimetada. Teatada oleks Teile weel minu ümbrusest, et opmann Winter minu juurde paigale jääb. Ta palus minult oma süü andeks, ja ma andsin järele. Olgu, mis on — ta on tubli põllumees.

Lõppeks wäike uudis: ma olen krahwi-preili Gertrud von M.-ga kihlatud. Teie nägite teda paar korda meie juures. Armas, lõbus lapsuke.


Auustades
Heidegg.