Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/190

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.Neljas waatus.

Wäiksem saal seltsimajas, kontserdi-saalist waheruumide läbi lahutatud.

Uksed mõlematel külgedel ja tagaseinas. Keset ruumi kaetud ja ehitud pidusöögi-laud. Seinte ääres ja nurkades mõned istmed, ühes seinas wäike laud. Paremast külguksest, mis majapidamise-ruumidesse wiib, käiwad mõned kelnerid talitades sisse ja wälja. Ruum on pidulikult walgustatud.


Esimene etteaste.

Juba enne eesriide tõusmist hakkab kontserdi-saalist sumbutatuna wõimsat käteplaginat kuulduma, mis peale seda tüki aega edasi kestab, siis korraga braawo-hüüetega segatud tormiliseks tüminaks paisub, jälle käteplaginaks üksi alaneb ning wiimaks wäsib ja aegamisi waikib. Pilguke hiljem hakkab kesk- ja pahemast külguksest enthusiastliselt tujustatud ja teineteisega ärewalt kõnelewaid pidusöögilisi ilmuma.


Esimene herra
(higi pühkides)

Niisugust maru nägi meie saal esimest korda!


Teine herra
(juukseid kohendades)

Üsna arusaadaw: meie esimene ilmakuulsus!