Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/197

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
197


Eewa

Teie otsuse tenor peab ometi walmis olema!


Salme

No jaa — aga — aga ma pole sellegi kohta weel mitte kindlusel. — — Ta on ju suureste edenenud neil wäljamaa-aastatel — — see sädendaw ja pärlendaw tehnika —


Eewa
(walidalt)

Mitte puiklewaid kõlksusid! Ütelge parem otsekohe wälja: Teie ei kuulnud, mida kuulma pidite!


Salme
(kohkunult)

Aga, preili Eewa!


Eewa

Waadake, kudas ma naelale pähe kopsatasin!


Salme

Ma ei tea — — ma ei julge tõeste mitte — — Kunstnik, kelle eel nii suur kõla käib — — (Waatab ringi, siis kergendatult) Aga sealt tuleb ju üks kutseline kriitikus! Kuulame parem, mida tema pajatab.


Kolmas etteaste.

Endised. Organist Heinmann — õreda juuksega ja terawa ninaga wäike wanadlane herra, suureklaasilised prillid ees — tuleb, endamisi hääletult kõneledes ja iga sammu pealt näppudega kergeste laksu lüües,