Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/39

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
39

mõtetega, mida mitte nagu ninarättisid wahetada ei kõlbawat, seda wähem, et meil sääraseks sammuks otsekohene sündiw põhjus puududa — laps, kelle õigused oleksiwad kinnitada. Raske oli tal korraga jälle aru saada, et wäike wälispidine wormitalitus põhjusmõtet weel mitte ei murra, et sellel wiimasega ülepea midagi tegemist ei ole —


Laurits

Just nagu minu suust öeldud! Ja kui lühidelt ja lihtsalt oleks see tehtud: kodus — üsna oma-keskes — Eesti õpetaja, mõnus rahwameelne mees — —


Lilli

Igatahes tahan ma asja otsast jälle kinni hakata, ja hea on, et ma nüüd siit seljatuge leian.


Laurits

Küll te näete, lapsed, selle ettewõtte wajadusest saab meie sõber siin warsti isegi märku. Juba tänastes lehtedes seisab teie päralejõudmiseteade — ma telefonerisin seda toimetustele ja ka mitmele mulle lähedal-seiswale seltskonnategelasele. Täna ja homme tuleb siia kahtlemata kunstniku teretajaid, pärast kontserti, teadagi, weel rohkem. Pange nüüd tähele, et nii mõnigi herra üksinda ilmub, sest et prouale, waesele, äkki kange pea- wõi hambawalu külge tikkunud, nagu ma sellesarnast eila õhtu waksalis juba näha ja kuulda sain.


Lilli

Hm, meie nõu peaks teatawaks saama. Niipea kui Leo päri on, peaks teade kohe lehtedesse minema.


(Paremalt poolt kuuldub telefoni tilin)