Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/47

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
47

Paula

Ka ilma hädata, õemees.


Leo
(kumardab)

Laurits

Ja nüüd lubage — pardon, luba — et ma sulle — õigemine: teile mõlemile — oma kolmepealist wäikest wara esitelen —


Juta

See läks sul luhta, papa! Kudas mina sinu wäikene wara olen?


Laurits

Na, suur oled sa esiotsa alles weel ninatarkuses, aga hea tahtmisega wõiksid mulle edaspidi ka teisel alal suureks saada. (Leo poole)

Selle oma warakese olen ma kõik Wanemuisele pühendanud —


Leo

Kõik kolm?


Laurits

Wiimase kui ühe! (Esiteledes) Juta — Lembit — Endel. (Lapsed on sel järjekorral reastikku tema ja Leo wahele seisma sattunud)


Leo

Terwe wara nii tüürile jumalale — see on alles idealismus! Nende seast on siis ehk minulegi kardetaw wõistleja tõusmas? (Endelile kätt andes) Missugust pilli sa õpid, wäike wend Wanemuises?