Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/58

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
58

Laurits

Aga lähete siiski ilma stimuleriwa pooleta külasse!


Kurg

Polnud parata. Minu abikaasa ei ole mitte täieste terwisel.


Laurits
(wahetab Lilliga tähendusrikka pilgu)

Oh kui kahetsemisewäärt! Ega ometi midagi tõsisemat —?


Kurg

Pea- ja hambawalu.


Laurits

Kuid, herrased, nüüd wõiksime ka kord istet wõtta — olge nii lahked!


Waik

Üksnes pilguks ajaks, prowisor, et maja rahule mitte hädaohtlikuks saada. Meie tulek pidi ju ainult wäike wiisakas sissehüpe möödaminnes olema.


Laurits

Suitsetamise-aineid, herrad, leiate tuttawast kohast, nende tarwitamise-luba prouad wististe ei keela.

|(Istutakse: Lilli kiigetooli, Waik tema kõrwale tabureti peale, Kurg ja Laurits kesklaua äärde. Kõrend läheneb suitsetamise-lauale, kust ta omale aeglaselt sigari põlema süütab; Leo järgneb temale wähese arupidamise järgi ja walib paberossi, millele Kõrend tule otsa annab. Juta seisatab parempoolse diiwani-laua juures ja kohendab lillesid; Paula on Lembitu ja Endeliga tahapoole minemas)