Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/89

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
89


Eewa

Miks mitte?


Salme

Oh ei, ei! Laske Saalepit ennast wabalt otsustada! Ma kardan, proua Ellert hakkab laginal naerma ja hüüab: „Leo Saalep ja Salme Pedak — kas ta siis hulluks on läinud, see wana harakas!“


Eewa

Ma panen Teie soowi tähele.


Salme

Tänan, ja nägemiseni! (Weranda kaudu ära)


Teine etteaste.

Eewa sammub ukse juurest pikkamisi ja mõtetes tagasi, pöörab pianino poole, ulatab selle pealt ühe kontserdi-programmi kätte, silmitseb seda ja wõtab siis riiulilt nootisid, mida ta, wastupidiselt pianino järile istudes, lehitsema ja lugema hakkab. Lahtise akna taha on waheajal Magnus Kull ilmunud, ilma et Eewa teda tähele paneks. Aknal rinnutades waatleb Kull teda mõne aja tõsiselt, enne kui ta end märgatawaks teeb. Ta kannab kaunis luitunud kaabut, on aga muidu riides nagu esimeses waatuses.


Kull
(järsult)

Tere, sauna-eit!


Eewa
(rahulikult silmi tõstes)

Jumalime, Kulli peremees!