Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/564

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


C.

   Nutsid kaksi vaesta lasta
Ühe emä haua peäle,
Kahe kalmu kaane peäle,
Valged rätikud käessä,
5.Kuldakirjad rätilgussa,
Hõbenummer nurga. peäle.
Teene pühkis teeze silmi,
Teene teeze peäd silutas.
   Oh me ühed õekezed,
10.Ühe levä linnukezed,
Ühe tua tallekezed!
Kelle juure me läheme,
Kelle armule ajame?
Ei ole armu andijat
15.Egä peä silutajat, —
Kivi juurä, kannu juure,
Välläle varede juure.
Tuleb tuuli, arnnab armu,
Paestab päevä, peäd silutab.
20. Nutsid kaksi vaesta lasta
Ühe emä haua peälez,
Tõuze üles, memmekene‚
Tõuze üles hauastagi,
Karga vällä kalmustagi!
25. Ei või tõusta, tütär nuori!
Muru kasnud mulla peäle,
Aruheina haua. peäle,
Sinililled silmä peäle.
   Tõuze ikki, memmekene,
30.Tõuze ikki ja tõota!
Ma. tuon linnast vikatida,
Niidan muru mulla peältä,
Niidan muru mullikille,
Aruheena haua peältä,
35.Aruheena. härgädelle,
Sinililled silmä peältä,
Sinililled sikkadelle,
Kullerkupud kulmu peältä,
Kullerkupud kukkedelle.
40. Ei või tõusta, tütäl nuori,
Ei või tõusta, ei tõota!
   Tõuze ikki, memmekene,
Tõuze mo kirstu kinnitämä,
Mari vakka valmistama!
45.Ei või tõusta, tütär nuori!
Kes on enne sedä näenud,