Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/567

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.Nr. 289. Kodo meidä oodatasse. 139.
A.

   Kodo meidä oodatasse,
Värävisse vaadatasse
Kes sie meid koduje uotab,
Kes sie meid Värävis vaatab?
5.Oma memme memmekene.
Memm mull vahib värävisse,
Koeral koogike käessä;
Kassil kakku kaindelassa.
   Oma memm mull olli memmekene.
10.Kui kuulis kodo tuleva,
Võttis üteldä kodosta:
Hüppä Eltse, karga Kaie,
Tantsi Tammiku Mareta!
Võta värävid võrusta,
15.Uksed ummiröngastesta,
Kui tuleb tütär koduje,
Kajo koogo kiigutaja,
Ukse lingi liigutaja,
Vie pange veeretäjä.
20.Hüppä Eltse, karga Kaie,
Tantsi Tammiku Mareta!
Pane lauda. põrmandulle.
Pane leibä laua peäle,
Nuga teeze nurga peäle.
30.Kui tuleb tütär koduje,
Tuo siis õled põrnxandulle,
Pane padjad ölgi peäle,
Laota lina laiali.
Oh mo tütär tillukene!
30.Küll oled karjasta väzinud,
Joozusta juba. tüdinud.
   Võeras memm mull on võegas memm
Kui kuuleb kodo tuleva,
Võtab üteldä kodossa:
35.Hüppä Eltse, karga. Kaie,
Tamtsi Tammiku Mareta!
Pane sie väräv võrusse,
Uksed ummirõngastesse.
Ju tuleb kuri koduje,
40.Küllä sööjä, küllä jooja‚
Küllä kandija külässe.
Võeras memme, võegas menime!
Mis viin viest külässe,