Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/570

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Suzi nutab suu ääres,
Karu kalmu kalde'alle,
55.Rebäne rie jälile.

|}


Nr. 291. Põdezln mina, põdezin. 141.
A.

   Läksin metsä kõndimaie,
Hommokulla hulkumaie,
Uduzella hommokulla,
Varazella valge’ella,
5.Karedalla kaste’ella‚
Hobo päitse’ed peossa,
Varsa valja’ad Eäessä.
   Mis ma leitsin metsestägi?
Leitsin põdra põllustagi;
10..Karu kaeranurmestagi.
   Juozin kodo üttelemä:
Jaagukene, poizikene!
Tõmma. püssi peeningilta,
Tinanuoli nurga. peältä.
15.Anna enne haaveldega,
Loe loodized järele.
   Läksime põtra. põrutama,
Karu maha kömmutama.
Põder läks maha pöksatelles,
20.Karu läks maha kapsatelles,
Minu pea lõksatelles.
   Põdezin mina, põdezin:
Kuuzi kuivada suveda,
Kümme külmä talvekesta,
25.Kuuzi sängi ma kulutin,
Sada sammasta mäenzin.
   Kes tulli minda vaatamaie?
Izä tulli minda vaatamaie.
Kes tulliminda vaatamaie?
30.Emä tulli minda vaatamaie.
Kies tulli minda vaatamaie?
Õed tullid minda vaatamaie.
Kes tullid mind viel vaataniaie?
Vennäd tullid vaatamaie.
35.Mis nad mulle kaaza. tõevad?
Kust nad tullivad kullatsed?
Izä tulli halli Harjumaalta,
Emä. paksu Paide’esta‚
Vennäd valgded Virusta,
40.Õed suured Soome maalta.