Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/610

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


5.Vii mind kotissa koduje,
Pane mind palaka peäle,
Pane mind parsile kujuma!
Seält mina tükin tünderisse,
Põen õllepoolikusse,
10.Veeren viinaveerändisse.
   Oh te poizid, noored mehed!
Seält sa. katsud mieltä müödä,
Katsud kannu äärtä müödä.
Mehed siis mütsätä, müräväd,
15.Poizid poolisaapa
Naezed tantsivad tanuta,
Neiud nel'lätõllakille.
   Siis on juodud joogikorrad,
Söömätä viel söögikorrad.
20. Laadast tapsid laugu talle,
Murult tapsid musta kuke,
Vainult valgepeä vazika.
Hakkad lientä kietemaie,
Siis tuod soolad Soomemaalta,
25.Laiad laugud Lätimaalta‚
Piperit Pirita maalta:
Siis tied leeme miki maki,
Annel süüä, Kaiel katsu.

|}


Nr. 348. Vaks on õllel vahtu peäle. 198.
(Õlut juues).

   Vaks on õllel vahtu peäle,
Käzikünäl kirja p‘eäle.
   Minge nüüd, mehed, magama,
Kõn'tke, poizid, kõlgussisse,
5.Jätke õlut naeste juua!
Naezed joovad natukeze:
Kapp on kahetoobilene,
Sie on naeze seemukene;
   Olga terve õlle seppä,
10.Õlle seppä, kal’l’a seppä!
Teenud õlle miki maki,
Miki maki maa rohista,
Põllu peenistä ivistä,
Humalista, linnassista.
15.Ei te käenud vete tiedä,
Kazinasti kaevu tiedä,
Tihti astund aeda tiedä,
Sagedasti salve tiedä.