Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/611

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


   Ei siin laala lauajalad,
20.Kui ei laala laudakonda;
Ei siin karju kannukaaned,
Kui ei karju kannust joojad;
Ei siin piekerid pirize,
Kui ep pildujad pirize;
25.Ei siin istemed igätse,
Kui ep istujad igätse.
   Humal huikus, käbi kärkis,
Humal huikus metsessägi,
Käbi kärkis põõza
30.Tule tännä, nuori miezi,
Vii nied kotisse koduje,
Pane parsil kuivemaie
Seält ma astun ankuris-se,
Seält ma tükin ‚tünderisse,
35.Scält ma poen poolikusse„
Seält ma veeren veerändisse,
Võtan meeled meeste peästä,
Pooled meeled poeste peästä,
Tanud targa naeste peästä.
40.Mehed mütsätä müräväd,
Naezed tantsivad tanuta,
Poizid poolisaapa'ita.

|}


Nr. 349. Juba söödud söögikorrad. 199.
(Pere-eite tänades.)

   Juba süödud söögikorrad,
Juba juodud joogikorrad:
Laulukorrad laulemata,
Alles kokka kiitemata,
5.Kokanaene näitenmata,
Kokapoiss auustamata.
   Heäp on kokka kietnud leeme,
Parajasti pannud suola,
Toonud rohod Rootsimaalta,
10.Salatimid Saksamaalta,
Piperid Piritä maal
Rohod laulzid Rootsi keeli,
Salatimid Saksa keeli,
Laiad laugud Läti keeli,
15.Kukka izi Hiio keeli,
Kokapoissi Pobla keeli.
   Nüüd oon suini suppi täizi,
Kalamarja maani täizi,