NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus 13. juulist 1954

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse 26. novembrist 1948 "Väljasaatmiskohtadest põgenenute ja Isamaasõja perioodil Nõukogude Liidu eraldatud rajoonidesse väljasaadetud isikute alalise paigalhoidmise tagamiseks kriminaalvastutusele võtmisest" tühistamisest
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium, tõlkinud Vikitekstide kaastöölised

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus 13. juulist 1954 oli Nõukogude Liidu parlamendi poolt välja antud otsus, mis korraldas sundasumispaigast põgenenud isikute vastutusele võtmise.

Mitteametlik tõlge[muuda]

NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS


"NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse 26. novembrist 1948 "Väljasaatmiskohtadest põgenenute ja Isamaasõja perioodil Nõukogude Liidu eraldatud rajoonidesse pagendatud isikute alalise paigalhoidmise tagamiseks kriminaalvastutusele võtmisest" tühistamisest"


1. Tühistada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus 26. novembrist 1948 "Väljasaatmiskohtadest põgenenute ja Isamaasõja perioodil Nõukogude Liidu eraldatud rajoonidesse pagendatud isikute alalise paigalhoidmise tagamiseks kriminaalvastutusele võtmisest"

2. Isikute suhtes, kes pagenduses viibimise ajal lahkuvad omavoliliselt neile määratud alalt, tuleb kohaldada Vene NFSV kriminaalkoodeksi paragrahvi 82 lõiget 1 või vastavaid paragrahve teiste liiduvabariikide kriminaalkoodeksitest.

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees K. Vorošilov

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär N. Pegov

Moskva, Kreml
13. juulist 1954
nr 104/43

Originaaltekst (vene keeles)[muuda]

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР


"Об отмене указа президиума верховного совета ссср от 26 ноября 1948 года "Об уголовной ответственности за побеги с мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны""


1. Отменить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны».

2. Лиц, находящихся на спецпоселении, за самовольный выезд (побег) с мест обязательного поселения привлекать к уголовной ответственности по части 1 ст. 82 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов

Москва, Кремль.
13 июля 1954 г.
№ 104/43

Märkused[muuda]

  • Määrus on avaldatud vastavalt Venemaa Föderatsiooni tsiivilkoodeksi paragrahvile 1259, mille kohaselt juriidilistele aktidele (seadustele, seadlustele, kohtuotsustele jt aktidele) ning nende ametlikele tõlgetele ei laiendata autoriõiguse seadust.
  • Käesoleva õigusakti algteksti tõlkmise aluseks oli Артизов А. Н., Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г., Шевчук И. Н., "Реабилитация: как это было. Март 1953 – Февраль 1956 гг." (Москва: 2000), lk 161.