Mine sisu juurde

Vikitekstid:Tõlked

Allikas: Vikitekstid

Vikitekstides leidub nii varem avaldatud tõlkeid kui ka algupäraseid tõlkeid. Võimalusel tuleks Vikitekstidesse leida varem avaldatud tõlked. Algupärase tõlke tegemine ja selle lisamine Vikitekstidesse on lubatud, kui antud teksti pole varem eesti keelde tõlgitud või kui uus tõlge täiendab seniseid tõlkeid. Tõlke aluseks olev võõrkeelne tekst ise peab olema varem avaldatud.

Vikitekstides avaldatud tõlked peavad olema autoriõiguslikult vabad. See tähendab, et teksti autoriõiguse kehtivus on lõppenud või tekst on avaldatud vaba litsentsi all. Vaba peab olema nii tõlge kui ka võõrkeelne originaal.

Vikitekstidesse võib lisada ühe ja sama teose varem avaldatud erinevaid tõlkeid. Need peaks Vikitekstides jääma võimalikult autentsele kujule.

Algupäraseid tõlkeid ei tohiks ühe ja sama teose kohta olla Vikitekstides üle ühe. Kaastöölised, kes Vikitekstides tõlgivad ja algupäraseid tõlkeid toimetavad, peaks iga tõlke juures töö omavahel koordineerima, nii nagu Vikipeedia artiklite koostamiselgi. Vajadusel tuleb muu hulgas kokku leppida tõlkimise üldistes põhimõtetes. Soovitatav on tõlke juures ära märkida, milliseid võõrkeelseid versioone on kasutatud. Oled oodatud parandama ja täiendama kõiki Vikitekstidesse lisatud algupäraseid tõlkeid.

Kui tegu on algupärase tõlkega, tuleks see mallis {{päis}} või {{teos}} ära märkida parameetri "tõlkija" vastava väärtusega (|tõlkija = Vikitekstid). Pooleli jäänud algupärase tõlke juures saab kasutada malli {{tõlge pooleli}}.