Rahvuskogu kodukorra muutmine ja täiendamine

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Rahvuskogu kodukorra muutmine ja täiendamine
Jõustunud 18. juunil 1937.

Rahvuskogu kodukorra muutmine ja täiendamine.

Antud Riigivanema poolt 16. juunil 1937 Eesti rahva otsuse Rahvuskogu kokkukutsumiseks (RT 21 - 1936) p.l põhjal.


I.

Rahvuskogu kodukorra § 18 (RT 10 ja 33 - 1937) muudetakse ja pannakse kehtima järgmises redaktsioonis:

§ 18. Muude Rahvuskogu võimkonda kuuluvate seaduse-eelnõude läbivaatamiseks moodustatavate komisjonide arvu ja ülesanded määrab ühtlaselt mõlema koja kohta Rahvuskogu üldkoosoleku juhatus.


II.

Sama kodukord täiendatakse § 481 järgmises redaktsioonis:

§ 481. Rahvuskogu tööde edukuse huvides võidakse Põhiseaduse elluviimiseks vajalikkude seaduste eelnõusid algatada ka enne Põhiseaduse vastuvõtmist, kuid mitte enne Põhiseaduse eeelnõu vastuvõtmist Rahvuskogu Esimese Koja poolt.

Eelmise lõike korras algatatud eelnõude kohta otsustab nende arutamise aluseks võtmise küsimuse Rahvuskogu üldkoosoleku juhatus ja need eelnõud antakse kõige pealt läbivaatamiseks Esimese Koja poolt moodustatud komisjonidele, kes asuvad eelnõude läbivaatamisele kohe pärast nende saamist. Algatatud eelnõud, mis üldkoosoleku juhatuse otsuse kohaselt ei ole võetud arutamise aluseks, jäävad materjalideks arutamise juures. Samuti jäävad materjaliks eelnõud, mis algatatud pärast üldkoosoleku juhatuse otsust. Eelnõu teisendid saadetakse Teisele Kojale, kelle poolt moodustatud komisjonid võivad eelnõude arutamisele asuda pärast teisendite saamist.

Esimese Koja komisjonid esitavad nende poolt läbivaadatud eelnõud Koja koosolekule vastuvõtmiseks pärast Põhiseaduse vastuvõtmist Rahvuskogu poolt.


III.

Käesolev kodukorra muutmine ja täiendamine hakkab kehtima avaldamisega.

Tallinnas, 16. juunil 1937.

(K.Päts)
Peaminister
Riigivanema ülesannetes
(K.Eenpalu,
Kohtuminister.
1 k.t.