Vana kannel/I

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Vana kannel
Jakob Hurt

Vanad
eesti rahva laulud.

Ezimene kogu.

Laulud Põlva kihelkonnast Võrumaalt.I.

Nr. 1. Ega leel'ost leibä saa.

   Ega leel'ost leibä saa,
Ega laulu lauda kata,
Või olla une virota,
Rammu mant raputa.


Nr. 2. Kos sa ollit, leel'okene?

   Leel'okene, laulukene,
Kos sa ollit, kui ma ots'e?
Ollit suohna soka al,
Laaneh laja lehe al.
5.Sääl sa seiet sitikida,
Madalida maazikida.


Nr. 3. Ei ole leel'o laste laulus.

   Ei ole leel'o laste laulus,
Laste laulus, naiste naarus.
Leel'o iks suuri säksa laulu,
Noorde herri hingüs-laulu,
5.Junkuride joogi laulu.


Nr. 4. Sie om leel'o liinast tuodu.

   Sie om leel'o liinast tuodu,
Laulu saadu Saaremaalt.
Toomah olli tuhat hobest,
Saamah sada ratsukeist.
5. Kõik na koolnu Kuiva pääle,
Väzünü kõik Väina pääle,
Leel'ot liinast tuvvehna,
Laulu saieh Saaremaalt.
   Kui sai leel'o selle maale,
10.Selle tsõõrile morole,
Kullatsille koppelille,
Sis sai suuri säksa laulu,
Imändide ilo laulu,
Preilide priski laulu,
15.Mamsell'e makus laulu.


Nr. 5. Kost ma no latsi laulu sai?

   Kost ma no latsi laulu sai,
Ullikene sõna op'e?
Virodi vele Riia liina,
Tõize saadi Saaremaale.
5.Veli tõi Riiast suure sõle,
Pärnäst pikä helme kõrra.
Sis ma no sõlest sõna wõti,
Helme kõrrast kõneli.
Säält ma no latsi laulu sai,
10.Ullikene sõna op'e.


Nr. 6. Mille mull pal'l'o sönno suuh?

   Mille mull pal'l'o sõnno suuh,
Mille lajalt laulu viizi?
   Kui ma olli väikokene,
Kui ma kasvi kanazeh,
5.Olli üte üö wannu',
Pääle kate päivä vannu',
Imä vei hällü palole,
Vei kiiga kezä pääle,
Panni pardzi hällütämä,
10.Suvi-linnu liigutama.
Sääl iks partsi pal'l'o lauli,
Suwi-lind liiaste kõneli,
Mina latsi mõttelema,
Mõttelema, võttelema,
15.Kõik ma raie raamatuhe,
Kõik ma panni paperihe,
Kõige ma kirjä kirodi.

Kui ma saie neiosa,
Kui ma kasvi kabosa,
20.Vällä sis raie raamatust,
Vällä panni paperist,
Vällä kirjost kirodi.


Nr. 7. Kui mull sõnno puudunes.

   Kui mull sõnno puudunes
Hääli ärä lõppenes,
Sis ma pane palve'ille,
Heidä hellile sõnole:
5. Velekene, noorekene,
Kas sull liiga hobesta,
Vallalista varzakeist?
Vii mu röä' Riia liina,
Vii mu kezvä' Kiräpäähä,
10.Vii mu kaara' Kambijahe,
Tateriku' Tallinahe.
Tuo mulle suuri sõlgi,
Laze laud-sõrmusit,
Sis ma sõlest sõna võta,
15.Laula laud-sõrmusist.


Nr. 8. Etsa laulke, laiza' neio'!

   Etsa laulke, laiza' neio',
Etsa virve' veeritäge!
Ummeht teil igä kulunes,
Veri nuori veerines.
5.Kui ei laula, mina laida,
Laida tie' laizale mehele,
Kitä kõige halvemballe,
Kell olli viizo' viizi süldä,
Kabla' peräh kateza süldä,
10.Kell saa päiväs jalgo pästä,
Ajastajas arotella.


Nr. 9. Etsa neio' ilotelge!

   Etsa neio' ilotelge,
Naize' noore' naljatelge!
Nüüd om illos elokene,
Kaunis kazvo põlvekene.
5.Ega ilo iehna lää,
Ega rõõmu perrä rühi,
Ieh läävä' iku päivä',
Takah laste laulu päivä'.


Nr. 10. Laulu eestvõtja.

A.

   Siin om hulka neidozit,
Mõni hulka mõrzijit,
Ei saa hulgast laulijat,
Sõna kolme kostijat.
5.Kui mina ezi iest ei võta,
Iest ei võta, pääst ei pästä,
Sis jääs laulu laulemata,
Sõna kolme kostemata.
Iest ma võti ezä hulgal,
10.Pääst ma pästi päivilizil,
Hulgast lauli ullikene,
Seäst sõrme suurukene.
Inämb vaiva laulijal,
Kui ka rihe pessijäl,
15.Rihe pesi ni unehti,
Laulu lauli, tõist murehti.


B.

   Siin om hulka neidozit,
Mõni hulka mõrzijit,
Ei saa hulgast laulijat,
Sõna kolme kostijat.
5. Etsa laulke, laiza' neio',
Veeritäge, laiza' virve'!
Ummehte igä kulunes,
Veri nuori veerines,
Küll tie' veri veerines,
10.Küll tie' puna puzerdus,
Ilma tie' sõna lauzemata,
Kolme sõna kostemata.
   Ole-e hulgast laulijat,
Sõna kolme kostijat,
15.Kui ma ezi iest ei võta,
Iest ei võta, pääst ei pästä.
   Ülke iestä, kell om inämb,
Panke pääle, kell om pal'l'o,
Kell sõna' kotoh kazunu,
20.Ezä pikä pingi pääl,
Vele laja lavva pääl.
Ezä kizi pikä pingi,
Veli lahi laja lavva,
Sälä sirge sirotella,
25.Küle pikä küünütellä.

   Mull sõna' teol kazunu,
Teo pikä pingi pääl,
Teo laja lavva pääl.
Kiltre kizi pikä pingi,
30.Kubijas lahi laja lavva,
Küle pikä küünütellä,
Sälä sirge sirotella.
Selle mu sõna' sõklitse',
Mino kõnne' kõhnakeze'.
35. Neiokeze', noorekeze'!
Teil kisk' ezä pikä pingi,
Teil lahk' veli laja lavva,
Tie' kõnne' kõlvulize',
Suuh teil sõna' sorre',
40.Käeh teil käe' käpe',
Teie kõnnik kõrraline,
Jala astuk arvoline.
Ole-e joonu oho ollut,
Ole-e söönu leina leibä,
45.Mull om juodu oho ollu',
Mull om süodü leina leibä.
Sünnü-ü mu südä ilole,
Lahku-u mieli laulema,
Süda tied mul süüdü pal'lo,
50.Meelekene mitu vika.
Oles mull ilo ehte'ihna,
Oles rõõmu rõive'ihna,
Laulazi ma mitu luku,
Mitu viit ma veeritäzi,
55.Kargazi kate võrra.
Mull om tuima soola tuoja,
Mull om leina leivä saaja,
Tuba mul tettü turbe'ist,
Rigudist ja rägudist,
60.Kibovitsa kibenist,
Nulga' tokiga toedu,
Rästä' kõik rädzäünü.
Mitu tuulta taiva al,
Mitu marru maa pääl,
65.Tuuli tule Jumalast,
Maru astus Maarijast.
Tule tuuli, viize toki,
Tule maru, toukas toe,
Kuis sünnüs mu südä ilole,
70.Lahkus mieli laulema?
   Iki ma eelä, iki täämbä,
Iki ma üle-eelädze.

Külä naize' naaraskelli,
Valla naize' vahiskelli,
75.Ütli mu viinast verevi,
Naari mu ollest punadze,
Ütli mu viina veerivät,
Olle tuop'e oodevat.
   Külä naize', kullakeze',
80.Valla naize', vaimukeze'!
Ei ma veeri viina tops'e,
Ei ma ooda olle tuop'e,
Ole-e viinast verevi,
Olle toob'esta punane,
85.Ma ole ikusta ilozi,
Silmä vezistä verevi.
Selle mu puna puzerdunu,
Selle mu sarna' sadanu,
Karva nuori kaonu,
90.Et mul ikune elitare,
Et mul saina' sadanu.
   Miä tie mina vaene,
Kohe lää kurvatu südä?
Kuugu ma üle kurva meele,
95.Laula üle haige söäme.
Kanaze' mull kazutada,
Linnukeze' lämmitädä.
Ole-e mul riiet riiolil,
Tule-e sõpa omist sõrmist.


Nr. 11. Laulazi ma mitu luku.

   Laulazi ma mitu luku,
Mitu viit ma veeritäzi,
Oles mull oma kuulemah,
Sõzar sõnno võttemah.
5.Siin oll' võõras kuulemah,
Võõras sõnno võttomah.
Võõras läts' varra vezile,
Inne ako lätte'elle,
Veie mu sõna' vezile,
10.Lask' laulu laine'elle.


Nr. 12. Kohes sie laulu lagozi?

   Kohes sie laulu lagozi,
Kohes viizi viperdu?
   Kuugi ma, mõtsa kumedi,
Lauli ma, laazi vasta kosti.

5.Kägo kunnuh kulle'elli,
Piho pand' paiuh tähele.
Sinnä mu laulu lagozi,
Sinnä viizi viperdu.
  Lätsi ma ulli otsima,
10.Nõrk ma perrä nõudema,
Kumardelli kulla käko,
Palle'elli piholihot:
Anna kätte, käokene,
Pillu peijo, pihokene!
15.Anna-as kätte käokene,
Pillu-us peijo pihokene.


Nr. 13. Laulazigi, ei ma tohi.

   Laulazigi, ei ma tohi,
Veeritäzi, ei ma viizi.
Siin om külä katsipäidi,
Mõizagi mõlembide päidi.
5.Kubijas jo küläle kuuludi,
Herrä mõisti mõizuvan:
Kulle kos joodik laulanes,
Õlle kurku hõiskanes.


Nr. 14. Laulu vägi.

   Kui mina nakka laulemahe,
Laulemahe, laskemahe,
Külä jääs vaiki kullema,
Vald jääs vaiki vahtima.
5.Küll om laulu, kui ma laula,
Küll om viizi, kui ma veeri,
Laula ma mere mäesä,
Mere kivi' kilingis,
Mere vatu võizimes,
10.Mere sõmera' soolasa,
Mere põhja põrmandus.