Vikitekstide arutelu:Tõlked

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search

Siinne tekst refereerib inglise vastet, mille päises on otsesõnu hoiatatud, et see pole poliitika ega juhis, vaid pelgalt ettepanek. Eesti Vikitekstides on inglise lehe väljajätetega mugandus esitatud kommentaarideta, justkui olekski see ametlik poliitika. Samas pole mugandaja viitsinud oma peaga mõelda. Soovitan lugeda tekst veel kord läbi ja mõtelda järgnevatele asjaoludele.

  • Inglise tekstis on otsesõnu lubatud teha uus tõlge, kui senised tõlked on mittevabad. Siinne versioon seda ei luba; ebamäärane jutt "täiendamisest" ei ole sõnaselge luba.
  • Juba inglise originaal on rumal. Tõlkida saab väga mitmel viisil, on erilaadseid ja eri funktsioonidega tõlkeid. Oleks totter keelata võimalus teha samast tekstist näiteks värsstõlge ja proosatõlge või teaduslik ja ilukirjanduslik tõlge. Ei ole lihtsalt "tõlge ja kõik".
  • Praegune sõnastus nõuab sisuliselt, et Vikitekstidesse isetehtud tõlke panija loobuks oma õigusest autorsusele. Vikipeedia seda ei eelda: kui keegi kirjutab artikli, jääb ajaloos selgelt nähtavaks, millise osa kirjutas tema, just sellise kasutajanime all, nagu ta endale valis, ning ta ei pea eraldi lahtris deklareerima autoriks kedagi teist. Siinse nüude kohaselt tuleks aga deklareerida tõlkijaks "kaastöölised". Niisugune nõue ei ole kooskõlas autoriõiguse seadusega: tõlkija kui autor võib jääda anonüümseks, kuid seda ei saa temalt nõuda. "Kaastööliste" asemel võiks samahästi olla ka konkreetse teksti kallal olulist tööd teinute loetelu (toimetamine ei tekita autoriõigust, seega pisimuudatused niikuinii ei loe). --82.131.24.246 17. oktoober 2015, kell 00:20 (EEST)

Ma ei ütleks, et ma inglise vikit refereerisin. Inglise vikist on lihtsalt mingil määral eeskuju võetud. Siin on praegu kirjas eelkõige selgitus. Need asjad, mille suhtes võiks mitmeti toimida ja mis võib-olla arutamist vajaks, on kirjas üldsõnaliselt. Siin pole selgesõnaliselt öeldud isegi seda, et Vikipeedias tohib algupäraseid tõlkeid avaldada. On lihtsalt nenditud, et praegu on siin ka mõned algupärased tõlked. Ma ei näe praegu põhjust lugeda välja, et tegu on ametlike reeglitega.

Ma ei ole kindel, et peaks lubama algupärast tõlget ainult sellepärast, et vaba tõlge puudub. Ka inglise vikis on see kirja saanud eelviimase redaktsiooniga ja see räägib seal ülejäänud selgitusele pisut vastu. Eelkõige sellepärast ongi inglise vikis tegu ettepanekuga, et pole jõutud kokkuleppele, kas ja mis tingimustel algupäraseid tõlkeid lubada.

Kui keegi peaks tahtma teha samast teosest eri funktsiooniga tõlkeid, eks siis saab arutada, kas seda lubada ja teha siin vajadusel täpsustusi. Ju siis ei ole see küsimus seni tõstatunud isegi inglise vikis (või seal lihtsalt ei lubata seda). Igatahes teevad eri funktsiooniga tõlked algupärase tõlkimise siin veelgi problemaatilisemaks.

Viimasest punktist ma ei saa aru. Mis puudutab kaastööliste nimesid, siis need leiab ajaloo alt, nii nagu Vikipeediaski. Ma ei näe siin rohkem põhjust neid nimesid teksti enda juurde kirjutada. Siin pole midagi juttu sellest, et autoriks tuleks deklareerida keegi teine. Kui malli puudutav tehniline märkus tõesti segadust tekitab, eks siis võib ju selgituseks kirjutada, miks seda vaja on. Pikne 18. oktoober 2015, kell 19:25 (EEST)

Erilaadsete tõlgete võimalikkusest on inglise viki lehel tegelikult juttu küll. Aga see käib varem avaldatud tõlgete kohta.
Küllap oleks siis hea, kui keegi kirjutab siia veel usaldusväärsuse tagamisest (muude varem avaldatud tekstide taustal) ja seonduvalt sellest, miks võib-olla tuleks varem avaldamata tõlgete tegemist mingil määral piirata. Pikne 9. jaanuar 2016, kell 16:56 (EET)