Waba Maa/1934/03/10/Wõrumaa kaupmees ähwardas weresaunaga

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Waba Maa (1934)
Waba Maa, 10. märts 1934, nr 58, lk 3.

Wõrumaa kaupmees ähwardas weresaunaga

Kui Larka ei saa riigiwanemaks, siis wabadussõjalased haarawad relwad. Walitsuse liiikmed tulewat maha tappa.

Wõru, 9. märtsil. Eile kuulasid poliitilise politsei ametnikud üle Krabil elawa kaupmehe Peeter Masuli, kes pikemat aega teinud kihutustööd wabadussõjalaste erakonna kasuks.

Masulil on Krabil suurem kauplus, kus käib rohkesti rahwast. Seda asjaolu on Masul kasutanudki kihutustöö tegemiseks. Ta on kõnelenud, et juhul, kui Larka ei peaks saama riigiwanemaks, siis haarawad wabadussõjalased relwad. Edasi seletanud Masul rahwale, et walitsuse liiikmed olewat wargad ja nöörijad, need tulewat maha tappa ja Toompeal teha puhas töö. Inimestele, kes tundsid kaasa sellisele kihutustööle, andis Masul wiina, kes aga hakkasid wastu seletama, need wisati kauplusest wälja. Ülekuulamisel kuuldused Masuli kihutustööst leidsid kinnitust ja on oodata Masuli wahistamist riigiwastase kihutustöö pärast. Lisaks selgus juurdlusel, et Masul on ähwardanud isikuid, kes ei poolda wabadussõjalaste liikumist. Masuli sõnade järgi neid isikuid ootawat pärast wabadussõjalaste wõimule pääsemist ränk karistus.

Samal päewal kuulati weel üle Peri wabadussõjalaste juht Ortus, kes ka on kõnelenud relwadega wäljaastumise wõimalusest. Ka Ortuse kohta leidsid kuuldused kinnitust.